HUNGARIA-3775 KONDÓ, SZABADSÁG UTCA 77.; tel.: 48/424-570; 30/639-2903; drótpostacím: kondoref@gmail.com MAGYARORSZÁG-3776 RADOSTYÁN, KOSSUTH LAJOS U. 2-4. tel.: 48/424-570; 30/639-2903; radostyan@gmail.com


Krónikánk

A Baross Gábor Általános Iskola eseményei, történései


Anno Domini MMXI.

Az Úr megtestesülésének 2011. esztendeje


2011. december 26-i képek.

2011. december 25-i képek, presbiteri eskütétel, úrvacsora.

2011. december 22-én a templomi istentiszteleten a gyermekek szereplésével. Hangfelvétel.

2011. november 10-én az óvodások a templomban hittanórán.

2011. október 8-án szüreti vígasság volt falunkban. Lovas és kocsis felvonulás volt Varbóig és vissza. Közben főttek a finomságok az üstökben. Volt néptánc, karate, énekkar. Igen jól éreztük magunkat. FÉNYKÉPEK. Óvisok műsora Varbón. Iskolások néptánca.

2011. október 2-i istentisztelet.

2011. szeptember 26-án este a varbói templomban voltunk, ahol Böjte Csaba testvér hirdette az evangélium örömüzenetét, valamint a székelyföldi Role együttes énekszámait hallgathattuk. Cikk és fényképek.

2011. szeptember 23-án temettük el idős Csáki István 56 évet élt atyánkfiát. Hangfelvétel.

2011. szeptember 23-án az idén először rendeztük meg a pitypalatty-völgyi templomtúrát a parasznyai iskolásokkal.

2011. július 10-i kondói istentisztelet hangfelvétele.

2011. július 8-án Temettük el özvegy Virágh Ferencné Pócsik Emilia 86 évet élt asszonytestvérünket. A temetési igehirdetés hangfelvétele.

2011. június 15-én temettük el id. Fekete Ferenc 61 évet élt presbiter testvérünket. Képek. Hangfelvétel.

2011. június 12-13. Pünkösdkor I. és II. nap délután fél 3 órakor kezdődtek az istentiszteletek a templomban. I. nap úrvacsorát osztottunk. Fodor József Benjámin III. éves sárospataki diák hirdette az igét. A neki szánt, szokásos módon gyűjtött adományokat ezúton is köszönjük. Képek.

2011. április 21-én eltemettük özv. Pócsik Lászlóné Bencs Zsuzsanna 79 évet élt testvérünket. KÉPEK. HANGFELVÉTEL.

2011. április 7-én Várady Zsolt radostyán-kondói és Király Gábor sajókáplnai lelkipásztor volt egyházlátogatóként a miskolc-avasi egyházközségben. Átadták gyülekezeteik áldáskívánását, mint ahogy a vendégüllátók is küldik minden helyre az övéket. Képek. Hangfelvétel.

2011. április 6-án egyházlátogatás volt a kondói eklézsiában. A vizitációt Tóth Sándor sajókazinci és ifj. Szombathy Dénes miskolc-szirma-bükkaranyosi lelkipásztor urak végezték. 21 lélek volt az istentiszteleten.Képek. Hangfelvétel.

2011. április 1-én 11 órakor nagy részvéttel búcsúztunk el Nádler Miklósné született Jánosdeák Erzsébet 80 évet élt testvérünktől a miskolci Deszkatemblomban. FÉNYKÉPEK. Az igehirdetés hangfelvétele.

2011. március 28-án hétfőn kisköri lelkésztalálkozó volt a sajószentpéteri parókián.

2011. március 24-én a radostyán-kondói (és szomszéd falvakbeli) negyedik osztályos hittanosok óráján kirándultunk.

2011. március 20-22-én Mályiban volt a borsod-gömöri egyházmegye lelkész-gondnok-presbiteri konferenciája a gömör megyei atyafiakkat együtt.

2011. január 25-én nagy részvéttel temettük el Kálmánházi Lászlóné született Tamkó Ibolya 48 évet élt testvérünket. Fényképek. Az igehirdetés hangfelvétele.

 

2011. január 23-i radostyáni és kondói istentiszteleteken vendégünk és előadónk volt Szternai Tamás rendőrőrnagy, a Sajószentpéteri Rendőrőrs parancsnoka és varbói presbiter atyánkfia, aki a mai közbiztonság helyzetéről tartott ismertetőt, arról, hogy hogyan legyünk éberek és hogyan vigyázhatunk legjobban magunkra és a környezetünkben élőkre, egymásra. A Szentírásból Lukács evangéliuma 12. részének 39. versét olvasta fel: "Ezt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház gazdája, mely órában jő el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy az ő házába törjön." Fényképek.

2011. január 18-án Sajóbábonyban voltunk Radostyánból és Kondóról ökumenikus istentiszteleten a római katolikus templomban az egyetemes imahét harmadik estéjén. Fényképek. Az istentisztelet hangfelvétele.

Január 9-én, a vasárnapi istentiszteleten.

Január 7-én házi istentiszteleten Papp Ferenc gyászoló hozzátartozói.

Január 5-én eltemettük Bertók Lajos 77 éves atyánkfiát. FÉNYKÉPEK. HANGFELVÉTEL.
Névnap és dátum script

JELENLEGI HOLDFÁZIS

GOOGLE HELYKERESŐ

FÓRUMPlease do not change this code for a perfect fonctionality of your counter


látogató számláló

Látogatók 2010. június 22-től:
A radostyáni és a kondói református egyházközségek honlapja: www.radostyan.ref.hu

Honlapkészítés