HUNGARIA-3775 KONDÓ, SZABADSÁG UTCA 77.; tel.: 30/639-2903; drótpostacím: kondoref@gmail.com MAGYARORSZÁG-3776 RADOSTYÁN, KOSSUTH LAJOS U. 2-4. tel.: 30/639-2903; radostyan@gmail.com


HARANGJAINKRÓL

A radostyáni harangok zúgása

A legkülönbözőbb hangok vesznek körül bennünket életünkben. Madárcsicsergéstől repülőgép-zúgásig, a kacagás hangjától a zokogásig. Talán el is vész közöttük a harang hangja. Pedig harangzúgás jelzi az idő múlását, harang hív imára, istentiszteletre és kísér utolsó utunkon a temetőbe. 

1753-ban két harangja van, az egyik mintegy száz font, a másik 30 font. (Aő 1753. Visitatio Ecclesiae Ragyistyányiensis, Sp, Lt....)

 1769. Habent hic dicti acatholici aeque duas campanas, majorem 2 circiter centenariorum, minorem 1, in distincto campanili ligneo pendentes. (Can. vis. pag. 185.)

1808-ban harangöntés Egerben, az 1796. esztendőben az Erdélyországi harangöntők által készíttetett 130 fontos harangból, mely elhasadott, az egri harangöntő által öntetett 109 fontos haranggal ugyan a feljebb megírt elöljárók alatt. A költség a kurátorális számadó könyvben feliratott. (T. Szeőcs István prot. 121. lap)53.és 54. lap

A RAGYISTANI REFORMATA EKLESIA ÖNTETTE 1796. (Vándor mesterek?)
1865. "Egri harangöntő Korrencs Márk által ezen egyháznak 108 fontos elhasadt kis harangjából 257 fontos harang készíttetett, melly miután a nevezett harangöntő által folyó 1865dik év aug 31-én kiadott árjegyzék kimutatása szerint az ócska anyag fontjának általöntése 40 új krajczár tehát 43 f. 20 xr. o. é. a felül pótolt 149 font új anyagnak fontja pedig egy egy új forintba számíttatván 149 for. o. é. ezen kívül a korona, ütő, harang szíjj 27 forint, és a cselédek számára követeltetett 1 f. 40 xr: kerűlt öszvesen 220 f. 60 krajczárba, az elvitel és haza hozatal útiköltségein kivűl. Melly öszveg az egyes családokra két forintjával tett egyenlő kivetés következtében az Isten dicsősége mellettbuzgó összes egyház tagok áldozat készségébôl telt ki, nem keveset fáradozván annak beszedése körül Kis P. Ferencz gondnok, és Szabó Ferencz egyházfi. - Az ócska harangot csekély úti kőltség mellett a reá kivetett illetőség betudásaért a gondnok kiséretében Egerbe vitte Szabó Imre f. év. Jun 16. s a kész új harangot Sept. 1ső napján alkalmilag haza hozta a gondnok. - Az új harang ütő külön szíjjal együtt 11 font. - Szabó Bálint és Domján János több faragó emberek segédlete mellett Sept. 2ikán az új haranghoz új harang lábat készítettek ingyen, s ugyan azon nap helyre is állították.- (Prot 1865. 306 old.)
Számadások könyvéből: 1865. sept. 1. Korrents Márk egri harangöntő által készített 257 fontos harangért 220 f. 60 xr. (116. lap); a harang hazahozásáért Egerből 3 f. (117. lap)
1876-ban van két harang: I. 1,25 mq, II. 0,75 mq. (1876-i biztosítási jegyzékből)
1906-ban két drb. 2 1/2 mm súlyú harang
1916. A kisebb felirata: Isten dicsőségére radistyáni reformata Ekla öntette 1743. Nagyobbé: Radistyáni ref. egyház 1865 Öntötte Korentsch Márk Egerben (A 2 darab harang értéke 1916-os évi leltárban II. Ingóságok 5. pontja alatt 1000 Korona)
1917-ben 556 kor. 4kor/kg elrekvirálták 139 kg; 1917. jan 31. (Illyés János h. lp. Presb jkv.) ára takarékba
1922-ben egy db harang
1927-ben van három harang.
1928-ban van három harang.
1944-ben 3 harangja volt az egyháznak: I. 97 kg, 56 cm; II. 52 kg, 40 cm; III. 37 kg, 32 cm. Ezek közül 1944. április 12-én a legnagyobbat (a 97 kg-osat) elvitte a M. Kir. Áll. Hadianyaggyár. A jegyzőkönyvet a község részéről Csont Bálint, az egyház részéről Svingor Jenő, a gyár részérôl Kövvy? János írta alá. (Átvételi jkv.)


1 font = egységesen 1959. jan 1-tôl 0,4536kg
1 bécsi font = 0,56006kg
1 vámfont = 0,5kg
1 gyógyszertári font = 0,42004kg (pound)
(Magyar ért. szótárból)


 A Radostyáni Egyház tudható régi és újabb harangjai időrendben


Évszám nélkül (1753. évi egyházlátogatás jgyzkv., Sp Lvt.; 1769. évi róm. kath. vistatio jkv.)
1743. Felirata: Isten dicsőségére radistyáni reformata eccle öntette 1743. (1916. évi lelt.)
1796. Felirata: "A RAGYISTANI REFORMATA EKLESIA ÖNTETTE 1796.- Erdélyországi(tasnádi?) harangöntők (vándor mesterek?), 130 font (Tasnádi Szeőcs István prot. 121. lap)
1808. Eger. 109 font (Tasnádi Szeőcs István prot. 121. lap)
1865. Felirata: Radistyáni ref. egyház 1865 Öntötte Korentsch Márk Egerben (1916. évi lelt.)257 font., 220 f. 60 xr. (Számad kv.,116. lap); a harang hazahozásáért Egerből 3 f. (Számad. kv.,117. lap)
S a két ma is meglévő harangunk:
1926. Felirata: "Isten dicsőségére készíttette a radostyáni tef. egyház 1926.-, 132,2 kg, önkéntes megajánlásból, közadakozással; Szlezák László budapesti harangöntő
1926. Felirata: "Isten dicsőségére készíttette a radostyáni tef. egyház 1926.-, 76,3 kg, önkéntes megajánlásból, közadakozással; Szlezák László budapesti harangöntő

  

 
Radostyáni időjárás a képre kattintva:GOOGLE HELYKERESŐ

FÓRUMPlease do not change this code for a perfect fonctionality of your counter


Látogatók 2010. június 22-től:


A radostyáni és a kondói református egyházközségek honlapja: www.radostyan.ref.hu

Honlapkészítés